Gedragspreekuren

Gedragspreekuren

Gedragstherapie is een intensieve en op individuele basis gebaseerde begeleiding. Gezocht wordt naar oplossingen voor het gedrag van uw hond naar een familielid of in een bepaalde omgeving of voor gebeurtenissen in zijn of haar omgeving.

Het kan zeer specifiek zijn en de hond vertoont ongewenst gedrag of overmatige angst of zelfs agressiviteit. Tijdens een spreekuur kan gezocht worden naar de beste oplossing. Die kan bestaan uit eerst individuele les en daarna aanvullend deelname aan groepsles. De individuele aandacht voor u en uw hond blijven voorop staan. Een gedragstest kan deel uitmaken van het gesprek.

De plaats waar het plaats vindt is van invloed zijn op de werkwijze. Het kan bij u in de eigen omgeving, zelfs in huis, of op een voor de hond onbekend terrein. Het aanleren van een (basis)vaardigheid kan het begin van de oplossing zijn. Regels voor in en om huis zijn een onderdeel van de kennisoverdracht..

U krijgt volledige informatie en ook een schriftelijk verslag van de met u besproken punten. Als u het ‘waarom’ beter begrijpt in samenhang met uw eigen specifieke situatie, zal uw motivatie om tot resultaat te komen toenemen. En dat is belangrijk. In deze situatie is uw eigen inzet en die van andere gezinsleden van groot belang. Het is niet altijd even logisch dat eerst een vreemde gaat trainen met uw hond. Alleen wanneer ook de eigen mensen angst hebben voor de hond kan naar een andere oplossing gezocht worden.

Bel voor meer gedragstherapie naar

Nederland: +31 (0) 320 222660

België: +32 (0) 477 619491

of klik op ‘waar en wanneer’ voor nog meer mogelijkheden.