Basis gedachte

Trainen met het thuisgevoel voor u en uw hond

Het is nuttig om enige uitleg te geven over het hoe en waarom deze methode is ontstaan en ook praktisch toegepast tijdens de training.

Wat hierbij helpt is: Andersom denken en niet alleen maar ‘anders’ denken. Juist nog meer vanuit de hond redeneren en minder vanuit de mens naar de hond. Echt andersom.

Er zijn een aantal uitgangspunten en gedachten die de basis vormen van de DogPartner-methode. Ze zijn organisatorisch en praktisch van aard. Ze zijn niet zomaar ontstaan. Door ervaring en het zoeken naar waar of niet waar is het fundament gelegd. Veel vragen zijn beantwoord en kunnen logisch toegelicht worden, niet alleen  als een cursist daar om vraagt maar omdat het nuttig is. Om er een paar uitgangspunten te noemen:

  • Aandacht = Beloning (voor de hond);
  • Oerinstinct = Voortbestaan van de soort;
  • Overleven = nodig om voortbestaan te ondersteunen;
  • Lichaamstaal = communicatiemiddel dat begrepen wordt;
  • Individuele aandacht = respect voor geleider en hond;
  • Modulaire training = per onderwerp een hele lesdag;
  • Uitleg = wat, hoe en waarom;
  • Meerdere praktijksessies per module = vaardigheid en begrip aanleren en ontwikkelen;
  • Geen aversieve handelingen en/of hulpmiddelen = hondvriendelijk.

Zo denken is en was niet altijd eenvoudig omdat er consequenties op volgen. Niet een beetje, maar helemaal anders gaan handelen. Afscheid nemen van oude of wat ingeroeste handelingen is slechts een onderdeel.

Heus het zal in het begin niet meevallen om vaste gewoontes te doorbreken. Hulp van buitenaf door bijvoorbeeld een (andere) instructeur kan daarbij helpen. Het resultaat is een hond die de wereld en vooral de ‘baas’ beter gaat begrijpen.

Ervaring van meer dan 50 jaar

De trainingsmethode van DogPartner is gebaseerd op ervaring van ruim 50 jaar en daarbij ca. 10.000 honden van zeer nabij meegemaakt. Inzichten en methoden werden in de loop van al die jaren aangescherpt en verbeterd op basis van de vele nieuwe kennis over gedrag en leren.

Waarom zo trainen?

Wij zijn liefhebbers van honden en trainen daarom professioneel in het belang van u en uw hond.

Samen met veel beter inzicht in de leerprocessen en opleidingen is de training niet meer te vergelijken met die van de jaren zeventig en daarvoor uit de vorige eeuw.

Hondentraining begint daarom zonder commando’s!

Juist met lichaamstaal en zwijgen begrijpt uw hond u beter!

Welke hond spreekt Spaans, Nederlands, Frans of Engels of welke spreektaal dan ook?

Instructeur cursussen: alleen op verzoek

Begin uw ontdekkingsreis met het vragen van de benodigde informatie van en voor de modules.

Via e-mail:info@dogpartner.eu of dogpartner@telenet.be of gewoon per telefoon! België 03 28804872 (na 18 uur) Nederland 0320 222660

 

Volg ook onze facebookpagina’s